uczucie


uczucie
Robić coś z uczuciem «robić coś z wielkim zapałem, z przejęciem»: Rozgrzał palce nad ogniem i zaczął grać. Grał pięknie i z uczuciem utwory swojego ulubionego Couperina. O. Tokarczuk, Podróż.
Grać, zagrać na czyichś uczuciach zob. grać 6.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • uczucie — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. uczuć {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} stan psychiczny: reakcja na napływające z zewnątrz bodźce; emocja : {{/stl 7}}{{stl 10}}Gwałtowne uczucia. Tłumił w sobie uczucie buntu.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • uczucie — n I 1. rzecz. od uczuć. 2. lm D. uczuć «stan psychiczny, którego istotę stanowi ustosunkowanie się wewnętrzne do aktualnie działających bodźców, przeszłych lub przyszłych zdarzeń i wszystkich elementów otaczającego świata oraz do własnego… …   Słownik języka polskiego

  • czad — Uczucie radości, euforii, lub ekscytacji Eng. A delightful and euphoric sensation; thrill …   Słownik Polskiego slangu

  • frajda — Uczucie radości, euforii, lub ekscytacji Eng. A delightful sensation; fun; thrill …   Słownik Polskiego slangu

  • jazda — Uczucie euforii wywołane działaniem narkotyków lub alkoholu Eng. A state of euphoria caused by drugs or alcohol …   Słownik Polskiego slangu

  • wykop — Uczucie euforii, zwłaszcza wywołane działaniem narkotyków lub alkoholu Eng. A state of euphoria or energy, especially caused by drugs or alcohol …   Słownik Polskiego slangu

  • nuda — ż IV, CMs. nudzie; lm D. nudadów 1. «niemiły stan, niemiłe uczucie spowodowane zwykle bezczynnością, brakiem interesującego zajęcia, brakiem wrażeń, monotonią życia; cecha rzeczy wywołującej taki stan (także w lm w tym samym znaczeniu)»… …   Słownik języka polskiego

  • przykrość — ż V, DCMs. przykrośćści 1. blm «niemiłe uczucie wywołane ujemnymi bodźcami; uczucie smutku, niezadowolenia, niechęci» Wielka przykrość. Patrzeć z przykrością na coś brzydkiego. Sprawić, wyrządzić, zrobić komuś przykrość. Odczuć przykrość z… …   Słownik języka polskiego

  • nuda — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. nudzie {{/stl 8}}{{stl 7}}1 uczucie przygnębienia wywołane brakiem lub jednostajnością wrażeń : {{/stl 7}}{{stl 10}}Straszna nuda. Niesamowite, okropne nudy. Męczy go nuda.2 {{/stl 10}}{{stl 7}} cecha tego, co …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • żal — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D.; lm D. ów {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} uczucie przygnębienia, smutku, związane z doznanym niepowodzeniem, utratą bliskiej osoby itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Głęboki,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień